Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Změny dnešní doby

Změny dnešní doby

Všichni nějakým způsobem a na nějaké své úrovni cítíme, že žijeme v době, kdy se spousta věcí mění a to velmi rychle, oproti jiným staletím.  Změna je v našich životech vlastně jediná jistota, vše je pomíjivé a měnící se. Na každou změnu reagujeme tak, že něco upravíme, ať už postoj nebo vlastní život. Nebo se samozřejmě můžeme rozhodnout neměnit nic, je to naše volba.

Co se týče nauk duchovních / spirituálních / vnitřních (ať už je pojmenujeme jakkoli), je i zde docela markantní změna. Já osobně vnímám, že v dnešní době se již nezabýváme „pouze“ naukami a vědomostmi. Nepředáváme si jen duchovní vědomosti, ale duchovní zkušenosti.  Duchovní rozvoj a nauky již nejsou předávány tajně a jen pro „vyvolené“. Dnes žijeme v době, do které jsme se narodili všichni se schopností duchovně se rozvíjet, pakliže chceme. Všichni máme přístup k moudrostem Vesmíru a toho božského v nás. Všichni máme šanci se dostat k informacím a vědomostem a každý má také potenciál tyto vědomosti transformovat do zkušeností.

Přijměme tuto svou schopnost, BUĎME a ŽIJME KÝM JSME. Naše životy tak budou naplněny láskou, štěstím, hojností a vírou. Spojíme se se svým středem, svým pravým Já, svou oázou klidu, míru a pohody. Spojíme se navzájem.

Nyní je doba, kdy každý může nejen VĚDĚT, ale může prožívat a ŽÍT tím, kým doopravdy je – LÁSKYPLNOU duchovní bytostí s lidskou zkušeností.

 

napsáno:  červen 2011