Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Vzdělávání

ikona-motyl

KURZY

ikona-motyl

SEMINÁŘE

ikona-motyl

PŘEDNÁŠKY

Témata, kterými se zabývám:

 • Láska.  Sebedůvěra, sebeúcta. Odpuštění. Vztahy.
 • Myšlení, síla a energie myšlenky. Pozitivní myšlení. Afirmace.
 • Vliv myšlení na naše zdraví a co nemoc napovídá.
 • Uvolnění strachů, obav, obnova životní radosti.
 • Síla vlastního Já.
 • Osobní rozvoj – vlastnosti osobnosti, jak se posunout dál.
 • Energie života. Rovnováha dávání-přijímání.
 • 7 životních PRINCIPŮ

Mnou vedené vzdělávací akce:

 • jsou prakticky zaměřené – jednoduché techniky, praktické využití vědomostí
 • poskytují možnost a čas si popovídat a probrat vaši situaci, případně dojít k řešení a naučit se „co s tím“
 • jsou tematicky zaměřené na více oblastí našeho života – oblasti vztahů, hojnosti, životních změn, vlastního poznání, osobního rozvoje, práce, zdraví apod.
 • součástí jsou vždy i relaxační cvičení

Kurz (z lat. cursus, běh) je ucelený soubor přednášek, seminářů, praktických cvičení atd., spojený společným tématem a bývá dlouhodobější (víkendové, vícedenní).

Seminář (z lat. seminarium, semeniště) je forma výuky, při které se účastníci podílejí (na rozdíl od školení) aktivně na výuce a obvykle je kratší (jednodenní).

Přednáška je hromadný způsob výuky, jde většinou o přednes (monolog) učitele/lektora, je zde menší podíl aktivity účastníků a je krátká (cca 1-3 hodiny).

V současné době jsem na mateřské dovolené, a proto kurzy, semináře a přednášky aktuálně nepořádám.

Všechna uvedená témata jsou však shrnuta v knize 7 Principů.