Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Matka Země

Matka Země

Březen mi ve výhledu na letošní rok vyšel jako měsíc léčení vztahu s matkou, proto se snažím denně myslet i na naši Matku Zemi.
Tak i dnes ráno, jela jsem na kole k mé oblíbené studánce, kde se mi moc dobře medituje a „spojuje“ s Nebem a Zemí. Při uvolněné meditaci jsem cítila, jak je Matce těžko, úplně mně to rozbrečelo. Zeptala jsem se andělů i Matky Země, co mohu udělat, abych jí pomohla.
Přišla mi tato odpověď:
„Každý z vás lidí určitě už někdy zažil svou rodnou matku smutnou, nebo nemocnou. I jako rodiče, jste se mohli cítit nepříjemně, mít starosti, a v tom přijde vaše dítě a řekne např.:  „Mami neplakej, nebuď smutná, to bude dobré.“ Nebo jen přijde a obejme vás a vy cítíte, jak vás má rádo. Cítíte, že se vám ulevilo a to, co vás tížilo se zdá být lehčí, menší, snazší. Zažili jste ten pocit? Úplně totéž potřebuje naše Matka Země – Láskyplné děti. Otevřít své srdce a s dětskou čistotou a láskou ji obejmout.“

Nabízím k tomu malé cvičení, které vám může pomoci:
Zkuste si představit sami sebe a vaši rodnou maminku, vžijte se do pocitu, jak moc ji
milujete, jak moc jí přejete, ať je zdravá a obejměte jí vší silou své lásky.
Pak si tento pocit bezmezné lásky přeneste na celou Matku Zemi a představte si, jak
objímáte celou planetu Zemi, jako jste to udělali se svou maminkou.

LÁSKA LÉČÍ
Láska, která nechce vlastnit a manipulovat.
Láska, která je přející a chce pomoci.

napsáno:  březen 2011, zažito: březen 2011