Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Jak funguje zhmotňování přání …

Jak funguje zhmotňování přání …

O tom, jak funguje zhmotňování, toho bylo napsáno již hodně. Rozumem chápu a rozumím tomuto principu. Nejraději ovšem mám, když pocítím na vlastní zkušenosti, vlastními pocity a prožitky to, co chci doopravdy pochopit. Pochopit vnitřně.

Proto když je něco, čemu třeba úplně nerozumím a vnímám potřebu to na vnitřní úrovni pochopit, požádám si o vysvětlení. Popravdě, žádám a oslovuji s prosbou o vysvětlení anděly a duchovní průvodce, ovšem je jedno jaký lidský pojem dáte této vesmírné či duchovní energii. Ať už to jsou andělé, archandělé, nanebevzatí mistři, bohyně, či bohové, víly a elementálové nebo jednoduše oslovíte souhrnně své duchovní průvodce a rádce nebo Vesmír. Ať tak či onak, odpovědi se vám vždy dostane, jen ponechte otevřený komunikační kanál, tělo i mysl uvolněnou a neočekávejte, nechte se odpovědí „překvapit“.

I já jsem se takto jednoho dne zeptala svého duchovního průvodce a andělů: „Andělé a duchovní průvodci a rádci, kteří mi můžete pomoci, řekněte nebo ukažte mi, pro mě srozumitelnou formou, abych vnitřně pochopila, jak funguje zhmotňování?“

Po chvíli se ke mně přiblížila nádherná láskyplná mužská energie duchovního průvodce (ani nevím jméno). Posadil se za mě a začal vykládat:

„Je to podobné, jako když jsi čekala miminko. Nejprve v mentální rovině vznikla myšlenka mít miminko. Pak energie myšlenky sestoupila z tvé hlavy do srdce. Tvé srdce se rozzářilo. Začala ses na miminko těšit. Energie sestoupila ještě níže do solar plexu. Začala jsi na tom „pracovat“, miminko bylo počato. Začalo se ve tvém bříšku vyvíjet. Pomalu se bříško zvětšovalo. Ty jsi ho hladila, na miminko ses moc těšila, povídala sis s ním, pečovala o sebe i o něj.

Chtěla bys nyní, aby se narodilo ve 4. nebo 5. měsíci a umřelo?“  „NE! Ani náhodou!“ odpověděla jsem.

„Tak proč to děláš svým přáním? Každé přání taky potřebuje ten správný čas na vývoj. Stejně jako necháváš přírodu, aby vedla přirozený proces vývoje miminka, aby se mu vyvinuly ručičky, nožičky a všechny orgány, nechej přirozený vývoj i tvým přáním.  Vyslov je, souzni s nimi srdcem, těš se na ně, živ je láskou a péčí.  Pak přijde ještě jedna fáze, porod. TO je čas, který může být nepříjemný, a proto můžeš mít chuť to vzdát. Ale věř, že toto je jen poslední úsek před zhmotněním. Nevzdávej to před cílem. Ve správný čas se vše narodí – zhmotní.“

Pochopila jsem a už přání nespěchávám. Teda snažím se. Kdykoli se přistihnu, že přeci jen se hlásí netrpělivost a touha už už to všechno mít a žít, připomenu si, že tím mi přání může „umřít“. Věřte mi, v tu chvíli přestávám tlačit a spěchat, uvědomím si znova, že to za to nestojí. Funguje mi to skvěle. 🙂

napsáno: květen 2013, zažito: říjen 2012