Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Květen

Month Archive

Být vidět = BÝT?

Být vidět = BÝT?  aneb Být vidět znamená existovat či být lepší? Položila jsem si otázku: „Proč někteří lidé jsou známější než jiní, přestože jejich profese či obor je stejný.“ Mám na mysli například, proč jedni lektoři mají více účastníků než jiní, přestože obsahově přednášejí o tomtéž tématu. Sledovala jsem takto pár profesionálů a známých […]

Read More

… přemýšlet či nepřemýšlet?

Moc ráda a často nad věcmi přemýšlím. Bývalo, že někdy jsem přemýšlela i příliš. Na druhou stranu mi toto mé „filosofování“ pomohlo najít spoustu odpovědí v dobách, kdy jsem začínala se sebepoznáváním a později i při řešení některých situací. Ještě i dnes mi má mysl pomáhá nacházet vhodná slova a spojitosti. Mysl má úžasnou schopnost kombinovat […]

Read More