Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Květen

Month Archive

Nečekejte na lepší „něco“

Když jsem začínala s vlastním duchovním rozvojem, dá-li se tomu tak říct, chtěla jsem použít všechno z knih, které jsem přečetla. Chtěla jsem v životě změnit spoustu věcí. Chtěla jsem více času trávit sebepoznáváním, chtěla jsem více meditovat, chtěla jsem být více v souladu se sebou samotnou, být v tom krásném klidu mého středu a tak dále. Pořád mi […]

Read More

Nebojme se být člověkem …

Nedávno jsem měla kratičký a velmi zajímavý sen. Zdálo se mi, že jdu do kostela. Prošla jsem pomalu uličkou až skoro k oltáři, kde stál farář (byl docela mladý). Ukázal směrem na kazatelnu (nebo jak se jmenuje to vyvýšené většinou kruhové místo), vyšla jsem po schůdkách nahoru a laskavým hlasem jsem pronesla: „NEBOJME SE BÝT ČLOVĚKEM…“ […]

Read More

Příběh autoregrese 2 – Sebeláska a soucit

O pár měsíců později se mi zase stalo, že jsem pociťovala velký smutek, lítost, sebelítost a jakési zklamání z toho, že se mi nedaří tak, jak bych si přála a jak jsem věděla, že si i zasloužím. Při meditaci jsem se i rozplakala, má duše bolela a cítila jsem, jakoby se bortily jakési snad iluze, které […]

Read More

Příběh autoregrese 1 – Vztahy a láska

Dlouhé roky se zabývám sebepoznáváním, což sebou přináší také postupné upřímné a do hloubky sahající očišťování různých vzorců, modelů či omezení. Přesto, nebo možná právě proto, se mi tento příběh stal před nedávnem. Rok 2012 je rokem očisty a tak jsem vědomě žádala o pomoc s očištěním všeho, co potřebuji. Tak se jednoho dne stalo, […]

Read More

Tok energie – emoce

Tok energie se projevuje opravdu všude. Cokoli se tomuto proudu postaví do cesty je brzdou, omezením, které se projeví zastavením nebo narušením tohoto proudu. Brzdou či omezením na energetické úrovni je i potlačení, odmítání, bojování, nepřipuštění si, nerozhodnutí se atd. Energie teče, proudí a proto je potřeba ji nechat PLYNOUT. Energie je jako řeka, která […]

Read More

„Superrodiče“ a děti

Vztahy rodičů a dětí patří mezi nejčastěji probírané téma. Jsou to ty nejbližší, nejužší a nejdůležitější vztahy. A to nejen z pohledu výchovy, ale také vývoje. Ovšem někdy si neuvědomujeme, že těmi, kdo se vyvíjí, nejsou jen děti, ale s nimi také my – rodiče. Vždy se máme navzájem co učit, co si ukázat, nebo co společně […]

Read More

Všechna síla je v nás

Všechna síla je v nás samotných. Sebetěžší se nám některé zkušenosti mohou zdát, stále platí a věřte, že VŠECHNA SÍLA je v nás. Před narozením jsme si vybrali lekce a zkušenosti, které chceme zažít a projít v tomto životě. Naše duše si vytvoří mapu, plán duše, kde si vyobrazí zkušenosti a lekce, které se chce naučit, vytvoří si […]

Read More

Změny dnešní doby

Všichni nějakým způsobem a na nějaké své úrovni cítíme, že žijeme v době, kdy se spousta věcí mění a to velmi rychle, oproti jiným staletím.  Změna je v našich životech vlastně jediná jistota, vše je pomíjivé a měnící se. Na každou změnu reagujeme tak, že něco upravíme, ať už postoj nebo vlastní život. Nebo se samozřejmě můžeme […]

Read More

2013

Rok 2013 je na svém začátku a mi se v mysli rodí spousta myšlenek, nápadů a námětů, které bych ráda realizovala. Ještě i z roku 2012 si pár myšlenek nesu a tak bych je ráda uvedla v život. Sama učím, že vše, co potřebujeme, už víme a nyní je doba vše, co známe začít žít. Proto i […]

Read More